รับ และ ส่ง อีเมล จัดการ ตารางเวลา พร้อม ติดต่อกับ เครือข่ายเพื่อนร่วมอาชีพ ของคุณ

เขียนอีเมลที่ปรับแต่งให้เหมาะกับผู้รับ

ปรับรูปแบบและเลย์เอาต์ข้อความอย่างละเอียด แนบเอกสารสำคัญ และตบท้ายด้วยลายเซ็นที่กำหนดเอง

เชื่อมโยงบัญชีทั้งหมดเข้าด้วยกันให้อยู่ในที่เดียว

จัดการบัญชีอีเมลทั้งหมดและเรียกดูได้อย่างครบถ้วนตลอดเวลา

จัดระเบียบกล่องจดหมายของคุณ แม้คุณจะออฟไลน์อยู่

สะสางกล่องจดหมายให้สะอาดเป็นระเบียบอยู่เสมอ การเปลี่ยนแปลงที่กระทำขณะออฟไลน์จะซิงค์โดยอัตโนมัติเมื่อคุณออนไลน์

จัดการตารางเวลาของคุณและทำวันของคุณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

สร้างกิจกรรม ส่งคำเชิญ และผสานตารางเวลาทั้งหมดจากบัญชีอีเมลทุกบัญชีเข้ามาในปฏิทินเดียว เพื่อให้คุณติดตามสิ่งต่างๆ ได้ทันท่วงที

เริ่มทำงานได้ทันที

เอกสารทุกชนิด อุปกรณ์ทุกเครื่อง ทุกสถานที่
ทดลองใช้ฟรี