OfficeSuite เป็นตัวเลือกฟรีสำหรับทดแทน Microsoft Office สำหรับ Windows สุดยอดแอป Office สำหรับครอบครัวหรือธุรกิจ ให้ทุกสิ่งที่จำเป็นในการสร้างหรือแก้ไขเอกสาร โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ