สร้างและแก้ไข เอกสารข้อความ ด้วย ความแม่นยำ

ติดตามการเปลี่ยนแปลง เพื่อการทำงานเป็นทีมที่ราบรื่น

การสื่อสารสิ่งที่คุณคิดจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพิ่มความคิดเห็น ตอบรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนจากผู้อื่น และติดตามความคืบหน้าของคุณ

ฟีเจอร์หน้าเอกสาร ข้อความ และการจัดรูปแบบย่อหน้าแบบ Rich

แม้แต่เลย์เอาต์ที่ซับซ้อนที่สุดก็เป็นไปได้ ใช้ความคิดสร้างสรรค์เพิ่มส่วนหัวและส่วนท้าย เชิงอรรถ หมายเลขหน้า และจัดการสไตล์ได้อย่างง่ายดาย

สร้างภาพประกอบประเด็นที่ซับซ้อนโดยใช้องค์ประกอบทางกราฟิก

ทำงานกับตาราง แผนภูมิ รูปร่าง และรูปภาพได้สะดวกง่ายดาย ตัวเลือกการวางเนื้อหาและจัดรูปแบบขั้นสูงช่วยให้มั่นใจว่าเอกสารจะสมบูรณ์แบบไร้ที่ติ

ใช้งานร่วมกับรูปแบบไฟล์ของ Microsoft Office และ OpenOffice ได้

เปิด สร้าง และแก้ไขเอกสาร .DOC, DOCX, DOCM, ODT, ODS และ ODP ได้ทุกฉบับ พร้อมทั้งใช้งานและแก้ไขไฟล์เทมเพลต DOT, DOTX หรือ OTT ได้
ฟีเจอร์ของ Documents
ติดตามการเปลี่ยนแปลงและแสดงความคิดเห็น
การตรวจสอบการสะกดคำและแก้ไขคำผิดโดยอัตโนมัติ
การใช้รหัสผ่านปกป้องเมื่อเปิดเอกสาร
แทรกรูปภาพออนไลน์

เริ่มทำงานได้ทันที

เอกสารทุกชนิด อุปกรณ์ทุกเครื่อง ทุกสถานที่
ทดลองใช้ฟรี