Правила и условия
Последно обновяване: 11 април 2018

Моля, прочетете внимателно тези Правила и Условия („Правила”, “Правила и условия“) внимателно, преди да използвате уеб сайта Officesuitenow.com, мобилното приложение OfficeSuite и софтуерът за настолни компютри с Windows OfficeSuite (заедно или поотделно, „Услугата“), управлявани от MobiSystems, Inc. („ние”, „нас”, или „наш“).

Вашият достъп и използване на Услугата зависи от приемането и спазването от Ваша страна на тези Условия. Тези Условия се отнасят за всички версии, потребители и др., които искат да имат достъп и да използват Услугата.

Достъпвайки или използвайки Услугата, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези Условия. Ако не сте съгласни с някоя част от условията, нямате право на достъп до Услугата.


Комуникации

Създавайки Профил за нашата услуга, Вие се съгласявате да се абонирате за новини, маркетингови или промоционални материали и друга информация, която може да изпратим. 

Въпреки това можете да се откажете от получаването на някои от тези или на всички съобщения от нас, като последвате връзката за отписване или инструкциите, съдържащи се във всеки email, който изпращаме.


Покупки
Ако искате да купите някой продукт или услуга, предоставяни чрез Услугата („Покупка“), може да Ви бъде поискана информация, отнасяща се до Вашата покупка, включително номер на кредитната Ви карта, дата на валидност на кредитната Ви карта, адреса Ви за фактуриране и данните Ви за доставката.

Вие заявявате и гарантирате, че: (i) Вие имате законното право да използвате кредитна(и) карта(и) или други начини за плащане във връзка с всякакви Покупки; и че (ii) информацията, която ни предоставяте, е вярна, точна и пълна.

Услугата може да използва услугите на трети страни с цел улесняване на плащането и завършване на Покупки. Предоставяйки на Вашата информация, Вие ни давате правото да предоставяме информацията на тези трети страни, съгласно нашата Декларация за поверителност.

Наличност, грешки и неточности
Ние постоянно обновяваме предлаганите продукти и услуги в Услугата. Може да има забавяне при обновяването на информацията в Услугата и при нашето рекламиране в други сайтове. Информацията, намираща се в Услугата, може да съдържа грешки или неточности и може да не пълна или актуална. Продуктите или услугите може да са с различна цена, описани неточно или да не са налични в Услугата и ние не можем да гарантираме точността и пълнотата на информацията, намираща се в Услугата.

Следователно си запазваме правото да променяме или обновяваме информацията и да коригираме грешки, неточности или пропуски по всяко време без предизвестие.

Конкурси, лотарии и промоции
Всякакви конкурси, лотарии или други промоции (общо, „Промоции“) налични чрез Услугата, може да се управляват от правила, които са отделни от тези Правила и условия. Ако участвате в някакви Промоции, моля прочетете приложимите правила, както и нашата Декларация за поверителност. Ако правилата за Промоция не съвпадат с тези Правила и условия, се прилагат правилата за Промоцията.


Абонаменти
Някои части от Услугата са изградени на абонаментен принцип („Абонамент(и)“). Ще бъдете таксувани предварително на повтаряща се периодична база („Цикъл на таксуване“). Циклите на таксуване са месечен или годишен период, в зависимост от типа абонаментен план, който сте избрали, когато поръчвате Абонамент.

В края на всеки Цикъл на таксуване, Вашият Абонамент автоматично ще бъде подновен по съвсем същите условия, освен ако не го прекратите или MobiSystems, Inc. не го прекрати. Вие можете да прекратите подновяването на своя Абонамент или онлайн през своята страница за управление на профила, или като се свържете с екипа за работа с клиенти на MobiSystems, Inc..

Необходим е валиден метод за плащане, включително кредитна карта или PayPal, за да бъде обработено плащането за Вашия Абонамент. Ще предоставите на MobiSystems, Inc. точна и пълна информация за таксуване, включително пълно име, адрес, пощенски код, телефонен номер и информация за валиден метод за плащане. Предоставяйки такава информация за плащане, Вие автоматично упълномощавате MobiSystems, Inc. да Ви таксува за всички Абонаменти, направени през Вашия профил, чрез някои от тези платежни инструменти.

В случай че автоматичното таксуване е неуспешно поради някаква причина, MobiSystems, Inc. ще изпрати електронна фактура, посочваща, че трябва да продължите ръчно, с определен краен срок и с пълното плащане, съответстващо на периода на таксуване, посочен във фактурата.


Безплатен пробен перод
MobiSystems, Inc. може по свое усмотрение да предложи абонамент с безплатен пробен период за ограничен период от време („Безплатен пробен период“).

Може да се наложи да въведете данните си за плащане, за да се регистрирате за Безплатен пробен период. Ако въведете данните си за плащане, когато се регистрирате за Безплатния пробен период, няма да бъдете таксувани от MobiSystems, Inc. до изтичането на Безплатния пробен период. В последния ден на Безплатния пробен период, ако не сте анулирали абонамента си, автоматично ще бъдете таксувани с приложимите такси за Абонамент за типа Абонамент, който сте избрали.

По всяко време и без предупреждение, MobiSystems, Inc. си запазва правото (i) да променя правилата и условията на офертата за Безплатен пробен период и (ii) да отменя такава оферта за Безплатен пробен период.


Промяна на таксите
MobiSystems, Inc., по собствено усмотрение и по всяко време, може да променя Абонаментните такси за Абонаментите. Всяка промяна на такса за Абонамент ще влезе в сила в края на текущия Цикъл на таксуване.

MobiSystems, Inc. ще ви предостави в разумен срок предварително уведомление за каквато и да е промяна на таксите за Абонамент, за да Ви даде възможност да прекратите Абонамента си, преди съответните промени да влязат в сила.

Продължаването на използването на Услугата от Ваша страна след влизането в сила на промяната в таксата за Абонамент представлява Вашето съгласие да плащате променената такса за Абонамента.


Възстановявания
С изключение на случаите, когато това се изисква от закона, платените такси за абонамент не се възстановяват.


Съдържание
Нашата Услуга Ви позволява да публикувате, споделяте, съхранявате, споделяте и предоставяте по друг начин определена информация, текст, графики, видеоклипове или друг материал („Съдържание“). Вие носите отговорност за Съдържанието, което публикувате в или чрез Услугата, включително нейната законност, надеждност и уместност.

Чрез публикуване на Съдържание на или чрез Услугата Вие заявявате и гарантирате, че: (i) Съдържанието е Ваше (Вие го притежавате) и/или имате право да го използвате и правото да ни предоставите правата и лиценза, както е предвидено в тези Условия и (ii) че публикуването на Вашето Съдържание на или чрез Услугата не нарушава правата на поверителност, правата за публикуване, авторските права, договорните права или други права на което и да е лице или организация. Ние си запазваме правото да прекратим профила на всеки, за когото се установи, че нарушава авторски права.

Вие запазвате всичките си права върху всяко Съдържание, което изпращате, публикувате или показвате в или чрез Услугата, и Вие сте отговорни за защитата на тези права. Ние не се ангажираме по никакъв начин и не поемаме отговорност за Съдържанието, което Вие или трети страни публикувате в или чрез Услугата. Въпреки това, публикувайки Съдържание чрез Услугата, Вие ни давате правото и ни упълномощавате да използваме, променяме, изпълняваме, показваме, възпроизвеждаме и разпространяваме това Съдържание във и чрез Услугата.

MobiSystems, Inc. има правото, но не и задължението да следи и редактира цялото съдържание, предоставено от потребителите.

Освен това, Съдържанието, намерено на или чрез тази услуга, е собственост на MobiSystems, Inc. или е използвано с разрешение. Нямате право да разпространявате, променяте, предавате, използвате повторно, изтегляте, препращате, копирате или използвате споменатото Съдържание, изцяло или частично, за търговски цели или за лична изгода, без изрично предварително писмено разрешение от нас.


Профили
Когато създавате профил при нас, гарантирате, че сте на възраст над 18 години и че информацията, която ни предоставяте, е точна, пълна и актуална по всяко време. Неточна, непълна или остаряла информация може да доведе до незабавно прекратяване на профила Ви в Услугата.Вие носите отговорност за запазването на поверителността на Вашия профил и парола, включително, но не само, ограничаването на достъпа до Вашия компютър и/или профил. Вие се съгласявате да поемете отговорност за всички дейности или действия, които се случват с Вашия акаунт и/или парола, независимо дали Вашата парола е за нашата Услуга или услуга на трета страна. Трябва да ни уведомите незабавно, ако установите нарушение на сигурността или неразрешено използване на профила Ви.

Не можете да използвате като потребителско име името на друго лице или юридическо лице, което не е законно достъпно за употреба, име или търговска марка, която е обект на каквито и да е права на друго лице или организация, различни от вас, без подходящо разрешение. Не може да използвате като потребителско име никакво име, което е обидно, вулгарно или нецензурно.

Ние си запазваме правото да отказваме услуга, да прекратяваме профили, да премахваме или редактираме съдържание или да отменяме поръчки по наше усмотрение. Интелектуална собственост
Услугата и нейното оригинално съдържание (с изключение на съдържанието, предоставено от потребителите), функциите и функционалността са и ще останат изключителна собственост на MobiSystems, Inc. и неговите лицензодатели. Услугата е защитена от авторски права, търговски марки и други закони както на САЩ, така и на чужди държави. Нашите търговски марки и търговски облик не могат да се използват във връзка с никакъв продукт или услуга без предварителното писмено съгласие на MobiSystems, Inc.


Връзки към други уеб сайтове
Нашата Услуга може да съдържа връзки към уеб сайтове или услуги на трети страни, които не са собственост или контролирани от MobiSystems, Inc.

MobiSystems, Inc. няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, декларациите за поверителност или практиките на уеб сайтове или услуги на трети страни. Ние не гарантираме предложенията на никоя от тези организации/лица или техните уеб сайтове.

Вие потвърждавате и се съгласявате, че MobiSystems, Inc. не носи отговорност или задължение, пряко или косвено, за щети или загуби, причинени или за които се твърди, че са причинени от или във връзка с използването или разчитането на такова съдържание, стоки или услуги на или чрез такива уеб сайтове или услуги на трети страни.

Настоятелно Ви препоръчваме да прочетете Общите условия и правилата за поверителност на уеб сайтове или услуги на трети страни, които посещавате.


Прекратяване
Можем да прекратим или преустановим временно профила Ви и да блокираме достъпа до Услугата незабавно, без предварително уведомление или отговорност, по наше собствено усмотрение, по каквато и да е причина и без ограничение, включително, но не само, заради нарушение на Условията.

Ако желаете да прекратите профила си, може просто да престанете да използвате Услугата. 

Всички разпоредби на Условията, които по своето естество трябва да продължат след прекратяването, ще продължат да са в сила след прекратяването, включително, без да се ограничават до тях, разпоредби за собствеността, отказ от гаранция, обезщетение и ограничения на отговорност.


Обезщетение
Вие се съгласявате да защитавате, обезщетявате и предпазвате MobiSystems, Inc. и неговите лицензополучатели и лицензодатели и техните служители, изпълнители, агенти, ръководители и директори от и срещу всички искове, щети, задължения, загуби, задължения, разходи или задължения , както и разходи (включително, но не само, такси за адвокат), в резултат от или произтичащи от а) използването и достъпа до Услугата от Вас или всяко лице, използващо Вашия акаунт и парола; б) нарушение на тези Условия, или в) Съдържание, публикувано в Услугата. 


Ограничение на отговорност
При никакви обстоятелства MobiSystems, Inc. или нейните директори, служители, партньори, агенти, доставчици или филиали не носят отговорност за каквито и да било непреки, случайни, специални, закономерни или наказателни щети, включително, но не само, загуба на печалба, данни, използване, репутация или други нематериални загуби, произтичащи от (i) Вашия достъп до или използване, или невъзможност за достъп или използване на Услугата; (ii) всяко поведение или съдържание на трета страна в Услугата; (iii) всяко съдържание, получено от Услугата; и (iv) неупълномощен достъп, използване или промяна на вашите предавания или съдържание, независимо дали въз основа на гаранция, договор, нередовност (включително небрежност) или друга правна теория, независимо от това дали сме били информирани за възможността за такива щети, и дори ако се установи, че дадено средство за защита, посочено тук, не е изпълнило основната си цел.


Отказване от права
Използването на Услугата от Ваша страна е на Ваш риск. Услугата се предоставя на база „КАКТО Е“ и „КАКТО Е НАЛИЧНА“. Услугата се предоставя без гаранции от какъвто и да е вид, независимо дали са експлицирани или подразбиращи се, включително, но не само, подразбиращи се гаранции за продаваемост, годност за определена цел, ненарушение или начин на изпълнение. 

MobiSystems, Inc. нейните дъщерни дружества, филиали и нейните лицензодатели не гарантират, че а) Услугата ще функционира непрекъснато, ще бъде сигурна или налична в определен момент или място; б) всички грешки или дефекти ще бъдат коригирани; в) Услугата е без вируси или други вредни компоненти; или г) резултатите от използването на Услугата ще отговарят на Вашите изисквания.


Изключения
Някои юрисдикции не позволяват изключването на определени гаранции или изключването или ограничаването на отговорността за закономерни или случайни щети, така че горните ограничения може да не важат за Вас.


Приложимо право
Тези Условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Калифорния, Съединените щати, без да се отчитат техните законови противоречия. Невъзможността ни да приложим някое право или клауза на тези Условия няма да се смята за отказ от тези права. Ако някоя от клаузите на тези условия се смята за невалидна или неприложима от съда, останалите разпоредби на тези Условия остават в сила. Тези условия представляват цялото споразумение между нас относно нашата услуга и има по-голяма тежест и замества всички предварителни споразумения, които може да сме имали между нас относно Услугата.


Промени
Ние си запазваме правото по свое усмотрение да променяме или заместваме тези Условия по всяко време. Ако промяната е съществена, ние ще предоставим най-малко 30-дневно предизвестие, преди каквито и да е нови условия да влязат в сила. Какво представлява съществена промяна, ще бъде определено по наше усмотрение.

Продължавайки да имате достъп до или да ползвате нашата услуга след влизането в сила на каквито е да е промени, Вие се съгласявате да сте обвързани от променените условия. Ако не сте съгласни с новите условия, вече нямате право да използвате Услугата.


Свържете се с нас
Ако имате въпроси относно тези Условия, моля, свържете се с нас.

MobiSystems
3390 Carmel Mountain Road Suite 110
San Diego, CA 92121
United States
Email: privacy@mobisystems.com