Последна актуализация: 21 май 2018

MobiSystems, Inc. ("нас", "ние" или "нашата") управлява уеб сайтовете www.mobisystems.com и officesuitenow.com, както и редица приложения, но не само OfficeSuite, File Commander, Quick PDF, UB Reader, AquaMail, и софтуера OfficeSuite за Windows Desktop (Услугата).

Тази страница Ви информира за правилата относно събирането, използването и разкриването на лични данни, когато използвате нашата Услуга и избора, който сте свързали с тези данни. Използваме Вашите данни, за да осигурим и да подобрим Услугата. С използването на Услугата Вие се съгласявате със събирането и използването на информацията в съответствие с тези правила. Освен ако в настоящата Декларация за поверителност не е определено друго, условията, използвани в настоящата Декларация за поверителност, имат същите значения, както в нашите Общи условия.

Лични данни
Лични данни означава данни за жива личност, която може да бъде идентифицирана от тези данни (или от тази и друга информация, която е наше притежание или вероятно произлиза от наше владение).

Използвани данни
Използваните данни са автоматично събрани данни, генерирани от използването на Услугата или от самата инфраструктура на Услугата (например продължителността на посещение на страницата).

Бисквитки
"Бисквитките" са малки парченца данни, съхранени на устройството на потребителя.

Контрольор на данни
Контрольорът на данни е лице, което (самостоятелно или съвместно с други лица) определя целите и начина, по който личните данни са или ще бъдат обработвани.
За целите на настоящата Декларация за поверителност ние сме Контрольорът на Вашите данни.

Процесор на данни (или доставчик на услуги)
Процесор на данни (или Доставчик на услуги) означава всяко лице (различно от служител Контрольор на данни), което обработва данните от името на Контрольора на данни.
Можем да използваме услугите на различни доставчици на услуги, за да обработваме данните по-ефективно.

Субект на данните
Субект на данните е всяко физическо лице, което е предмет на лични данни.

Потребител
Потребителят е лицето, използващо нашата Услуга. Потребителят съответства на Субекта на данни, който е обект на лични данни.

Събиране и използване на информация
Събираме различни видове информация за различни цели, за да Ви предоставим и да подобрим Услугата си за Вас.

Видове събирани данни

Лични данни
При използването на нашата Услуга можем да Ви помолим да ни предоставите определена лична информация, която може да бъде използвана за връзка с Вас или идентифициране (Лични данни). Информацията за лична идентификация може да включва, но не се ограничава до:

Имейл адрес
Име и фамилия
"Бисквитки" и използвани данни

Използвани данни
Ние също така можем да събираме информация, която браузърът Ви изпраща, когато посещавате нашата Услуга или когато имате достъп до Услугата от или чрез мобилно устройство ("Използвани данни).

Тези "Използвани данни" могат да включват информация, като адрес на интернет протокола на Вашия компютър (IP адрес), тип на браузъра, версия на браузъра, страници на нашата Услуга, които посещавате, време и дата на Вашето посещение, времето, прекарано на тези страници, идентификатори на устройства и други диагностични данни.

Когато използвате Услугата от или чрез мобилно устройство, тези "Използвани данни" могат да включват информация, като тип на мобилно устройство, което използвате, уникален идентификационен номер на мобилното Ви устройство, IP адрес на мобилното устройство, мобилна операционна система, вид на мобилния интернет, браузър, който използвате, уникални идентификатори на устройства и други диагностични данни.

Бисквитки за проследяване
Използваме "бисквитки" и подобни технологии за проследяване, за да следим дейността в нашата Услуга и да запазим определена информация.

"Бисквитките" ("cookies") са файлове с малко количество данни, които могат да включват анонимен уникален идентификатор. Те се изпращат в браузъра Ви от уебсайт и се съхраняват на Вашето устройство. Технологиите за проследяване също са използвани като уеб-маяци, маркери и скриптове за събиране и проследяване на информация, както и за подобряване и анализ на нашата Услуга.
Можете да инструктирате браузъра си да откаже всички "бисквитки" или да посочи кога е изпратена "бисквитка". Ако обаче не приемате "бисквитки", може да не сте в състояние да използвате някои части от нашата Услуга.

Примери за "бисквитки", които използваме:
• "Бисквитки за сесии". Използваме "бисквитки за сесия", за да обслужваме нашата Услуга.
• "Бисквитки за предпочитания". Използваме "Бисквитки за предпочитания", за да запомним вашите предпочитания и различни настройки.
• "Бисквитки за защита". Използваме "Бисквитки за защита" за целите на сигурността.
• "Рекламни бисквитки". "Рекламни бисквитки" се използват, за да Ви обслужват с реклами, които може да са подходящи за Вас и Вашите интереси.

Използване на данни
MobiSystems, Inc. използва събраните данни за различни цели:

• Да предоставяме и да поддържаме нашата Услуга
• Да Ви уведомяваме за промени в нашата Услуга
• Да Ви позволим да участвате в интерактивни функции на нашата Услуга, когато решите да го направите
• Да предоставя поддръжка на клиенти
• Да натрупваме анализи или ценна информация, за да можем да подобрим нашата Услуга
• Да следим използването на нашата Услуга
• За откриване, предотвратяване и справяне с технически проблеми

Запазване на данни
MobiSystems, Inc. ще запази Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо за целите, посочени в настоящата Декларация за поверителност. Ние ще запазим и ще използваме Вашите Лични данни до степента, необходима за спазването на нашите правни задължения (например, ако ние сме длъжни да запазим Вашите данни, за да спазваме приложимите закони), да разрешаваме спорове и да прилагаме нашите правни споразумения и политики.

MobiSystems, Inc. също ще запази данните за употреба при вътрешни анализи. Данните обикновено се запазват за кратък период от време, освен когато се използват за укрепване на сигурността или за подобряване на функционалността на нашата Услуга, или когато ние сме законово задължени да съхраняваме тези данни за по-дълги периоди от време.

Предоставяне (трансфер) на лични данни
Вашата информация, включително Лични данни, може да бъде прехвърлена към и поддържана на компютри, разположени извън Вашата държава, провинция или друга правителствена юрисдикция, където законите за защита на данните могат да се различават от тези, които са от Вашата юрисдикция.

Ако се намирате извън Съединените щати и изберете да ни предоставите информация, моля, имайте предвид, че прехвърляме данните, включително Лични данни, в Съединените щати и ги обработваме там.

Вашето съгласие с тази Декларация за поверителност, последвано от подаването на такава информация, представлява Вашето съгласие за този трансфер.

MobiSystems, Inc. ще предприеме всички необходими стъпки, за да гарантира, че Вашите данни се третират по сигурен начин и в съответствие с тази Декларация за поверителност и няма да се извърши прехвърляне на Вашите Лични данни към организация или страна, без да предприеме адекватни мерки за сигурността на Вашите данни и друга лична информация.

Разкриване на данни

Оповестяване за правоприлагане
При определени обстоятелства MobiSystems, Inc. може да бъде задължен да разкрие Вашите лични данни, ако това се изисква от закона или в отговор на валидни искания от страна на публични органи (например съд или правителствена агенция).

Правни изисквания
MobiSystems, Inc. може да разкрие Вашите лични данни в добросъвестно убеждение, че такова действие е необходимо, за да:

• Спази правно задължение
• Защити правата или собствеността на MobiSystems, Inc.
• Предотврати възможни нарушения във връзка с Услугата
• Защити личната безопасност на потребителите на Услугата или на обществеността
• Се предпази от правна отговорност

Сигурност на данните
Сигурността на Вашите данни е важна за нас, но не забравяйте, че нито един метод за предаване по интернет или методът за електронно съхранение не е 100% сигурен. Въпреки че се стремим да използваме търговски приемливи средства за защита на Вашите Лични данни, не можем да гарантираме неговата абсолютна сигурност.

Функцията "Не проследявай", или "Do Not Track"
Ние не поддържаме функцията "Не проследявай" (DNT). Не проследяване е предпочитание, което можете да зададете в уеб браузъра си, с което се съобщава на уебсайтовете, които посещавате, че не желаете Вашата онлайн активност да бъде проследявана. Можете да активирате или да деактивирате функцията "Не проследявай, като посетите страницата Предпочитания или Настройки на Вашия уеб браузър.

Вашите права
MobiSystems, Inc. има за цел да предприеме разумни стъпки, за да Ви позволи да коригирате, изменяте, изтривате или ограничавате използването на Вашите Лични данни.

Винаги, когато желаете, можете да актуализирате Личните си данни директно в секцията "Настройки на профила". Ако не можете да промените Личните си данни, моля, свържете се с нас, за да извършите необходимите промени.

Ако желаете да бъдете информирани какви Лични данни имаме за Вас и ако искате да бъдат премахнати от нашите системи, моля, свържете се с нас!

При определени обстоятелства имате право да:

• Получите достъп или да получите копие от Ваши Лични данни
• Поправите Ваши неточни Лични данни
• Поискате изтриването на Ваши Лични данни

Имате право на преносимост на данните, които предоставяте на MobiSystems, Inc. Можете да поискате да получите копие от Личните си данни в често използван електронен формат, за да можете да го управлявате и премествате.

Моля, имайте предвид, че може да Ви помолим да потвърдите самоличността си, преди да отговорим на такива искания!

Доставчици на услуги
Можем да използваме компании и физически лица като трети страни, за да улесним нашата Услуга ("Доставчици на услуги"), да предоставяме Услугата от наше име, да извършваме услуги, свързани с Услугата, или да ни помагат да анализираме как се използва нашата Услуга.

Тези трети страни имат достъп до вашите Лични данни само за да изпълняват тези задачи от наше име и са длъжни да не разкриват или да използват Личните ви данни за други цели.

Анализи
Възможно е да използваме доставчици на услуги като трети страни, за да наблюдаваме и анализираме използването на нашата Услуга.

Google Analytics и Google Firebase
Google Analytics и Google Firebase са услуги за уеб анализи, предлагани от Google, които проследяват и отчитат трафика на уебсайта. Google използва събраните данни за проследяване и наблюдение на използването на нашата Услуга. Тези данни се споделят с други услуги на Google. Google може да използва събраните данни, за да контекстуализира и да персонализира рекламите на собствената си рекламна мрежа.

Можете да се откажете от Google Analytics, като инсталирате добавката за изключване на Google Analytics. Добавката не позволява JavaScript JavaScript (ga.js, analytics.js и dc.js) да споделя с Google Analytics информация за активността на посещенията.
За повече информация относно практиките на Google за поверителност моля, посетете уеб страницата на Правилата за поверителност на Google: http://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/.

Flurry Analytics (само за продукти с iOS)
Услугата Flurry Analytics се предоставя от Yahoo! Inc.
Можете да се откажете от използването и споделянето на услугата "Flurry Analytics", като посетите страницата за отказ на Flurry: 
https://dev.flurry.com/secure/optOut.do.
За повече информация относно практиките и правилата на Yahoo! за поверителност моля, посетете страницата им за защита на Личните данни: https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/policy/index.htm.

HotJar (използва се само за уеб сайтове и услуги)
Hotjar е технологична услуга, която ни помага да разберем по-добре опита на нашите потребители, което ни позволява да изграждаме и да поддържаме нашата услуга с помощта на потребителски отзиви. За повече подробности моля, вижте Правилата за поверителност на Hotjar, като кликнете върху тази връзка. Можете да се откажете от услугите на HotJar, като следвате тази връзка: 
https://www.hotjar.com/opt-out.

Реклама
Възможно е да използваме доставчици на услуги като трети страни, за да Ви показваме реклами, за да подпомогнем поддържането на нашата Услуга.

AdMob от Google
AdMob от Google се предоставя от Google Inc.
Можете да се откажете от услугата на AdMob от Google, като изпълните указанията, описани от Google: 
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=bg.
За повече информация относно начина, по който Google използва събраната информация, моля, посетете "Как Google използва данните", когато вие използвате нашите партньорски сайтове и приложения: http://www.google.com/policies/privacy/partners/,
или посетете Декларацията за поверителност на Google: http://www.google.com/policies/privacy/.

Audience Network от Facebook
Audience Network е рекламна услуга, предоставена от Facebook.
Можете да персонализирате предпочитанията си за Audience Network по всяко време, като промените настройките на профила си във Facebook на адрес: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.
За повече информация относно общите правила за поверителност на Facebook посетете тяхната Декларация за поверителност на адрес: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Поведенческо таргетиране (ремаркетинг или поведенчески маркетинг)
MobiSystems, Inc. използва услугите за таргетиране, за да Ви представя реклами от уебсайтове на трети страни, след като сте посетили нашата Услуга. Ние и нашите доставчици като трети страни използваме "бисквитки за информиране", оптимизиране и показване на реклами въз основа на предишните Ви посещения в нашата Услуга.

Google AdWords
Google AdWords е услуга за ремаркетинг и се предоставя от Google Inc.
Можете да се откажете от Google Analytics за Display Advertising и да оптимизирате Google Display Network ads, като посетите страницата за настройки на рекламите на Google: http://www.google.com/settings/ads.
Google също така препоръчва инсталирането на добавка за браузъра за изключване на Google Analytics: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout – за вашия уеб браузър. 
С добавката за браузъра се предоставя на посетителите възможността да предотвратяват събирането и използването на данни от Google Analytics.
За повече информация относно практиките на Google за поверителност моля, посетете уеб страницата: 
http://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/.

Плащания
Можем да предоставяме платени продукти и/или услуги в рамките на Услугата. В този случай ние използваме услуги на трети страни за обработка на плащания (напр. Процесори за Разплащане).
Ние не съхраняваме и не събираме данни за вашите разплащателни карти. Тази информация се предоставя директно на трети страни (Процесори на Разплащане), чието използване се регулира от тяхната Декларация за поверителност. Тези процесори се придържат към стандартите, определени от PCI-DSS, управлявани от Съвет по стандартите за PCI сигурност, което е съвместно усилие на брандове, като Visa, Mastercard, American Express и Discover. Изискванията на PCI-DSS помагат да се осигури сигурно боравене с платежната информация.
Системите за разплащания, с които работим, са:

Apple Store In-App Payments
Декларацията им за поверителност може да бъде разгледана на адрес: https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/.

Google Play In-App Payments
Декларацията им за поверителност може да бъде разгледана на адрес: https://www.google.com/policies/privacy/.

Stripe
Декларацията им за поверителност може да бъде разгледана на адрес: https://stripe.com/us/privacy.

PayPal или Braintree
Тяхната политика за поверителност може да бъде разгледана на адрес: https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Други доставчици на услуги:
ZamZar
ZamZar е услуга за преобразуване на файлове, която използваме в някои от нашите мобилни приложения, за да конвертирате между различни формати. За повече информация относно практиките за защита на Личните данни на ZamZar моля, посетете страницата им за поверителност: 
https://developers.zamzar.com/privacy.

Създаване на профил
Някои от нашите продукти могат да поискат да си създадете профил, така че да можете да използвате допълнителни услуги, като облачно хранилище, чатове, споделяне на файлове и други. Могат да бъдат събрани допълнителни лични и анонимни данни, за да можем да предоставим тези услуги и да изискаме някои допълнителни условия за поверителност, които са налице тук: 
https://www.officesuitenow.com/account-privacy-policy/.
Преди да създадете профил, ще бъдете помолени да приемете тези условия, като ще можете да изтриете профила си по всяко време.

Връзки към други сайтове
Нашата Услуга може да съдържа връзки към други сайтове, които не се контролират от нас. Ако кликнете върху връзка на трета страна, ще бъдете насочени към сайта на тази трета страна. Настоятелно Ви препоръчваме да прегледате Декларацията за поверителност на всеки сайт, който посещавате.
Нямаме контрол и не поемаме отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на сайтовете и услугите на трети страни.

Защита на децата
Нашата услуга не се отнася за никого на възраст под 13 години (деца).
Ние не събираме съзнателно Лична информация от никого на възраст под 13 години. Ако сте родител или настойник и знаете, че Вашите деца са ни предоставили Лични данни, моля, свържете се с нас! Ако узнаем, че сме събрали Лични данни от деца без потвърждение на съгласието на родителите, предприемаме стъпки за премахване на тази информация от нашите сървъри.

GDPR Ангажимент
Общият регламент за защита на данните на Европейския съюз (GDPR) подобрява съществуващата рамка за дружествата, които обработват Личните данни на жителите на ЕС. Смятаме, че GDPR допълва съществуващите ни политики и процеси за защита на данните, като ни дава солидна основа и ни помага да поддържаме твърд ангажимент към поверителността на данните. В допълнение към актуализирането на нашата Декларация за поверителност, за да отразим новите си задължения, ние въведохме внедрени процеси за подпомагане на потребителите, търсещи информация как се съхраняват, използват и как да изтриват данните си.
Подготовката за GDPR е важна за нас и ние приветстваме тази възможност, за да помогнем на нашите потребители да разберат какво правим, за да се подготвим. За потребители, които искат да научат как приемаме тези принципи, моля, свържете се с нас на адрес privacy@mobisystems.com!

Промени в тази политика за поверителност
Ние си запазваме правото да обновяваме нашата политика за поверителност. Вие ще бъдете уведомени за всички промени на тази страница.
Също така ще Ви уведомим на имейл и/или с предупреждение за нашата Услуга, преди промените да влязат в сила и да актуализират датата на влизане в сила в горната част на тази Декларация за поверителност.
Препоръчваме Ви периодично да преглеждате тази Декларация за поверителност за всички промени. Промените в Декларацията за поверителност са валидни, когато са публикувани на тази страница.

Свържете се с нас
Ако имате въпроси относно тази Декларация за поверителност, моля свържете се с нас:
MobiSystems
3390 Carmel Mountain Road Suite 110
San Diego, CA 92121
United States
Email: privacy@mobisystems.com