Създавайте и редактирайте текстови документи.

Article Image

За работa в екип използвайте функцията "Проследяване на промени"

Споделяйте идеи безпроблемно. Добавяйте коментари, приемайте и отхвърляйте промени от други хора и следете прогреса си.
Article Image

Дори и най-сложното оформление е постижимо

Богат набор от функции за форматиране на страници, параграфи и текст.
Article Image

Илюстрирайте идеите си с помощта на графични елементи

Работете с таблици, диаграми и форми. Използвайте разширените опции за поставяне и форматиране на документи за безупречен резултат.
Article Image

Съвместимост с форматите на Microsoft Office и OpenOffice

Отворете, създайте или редактирайте всеки DOC, DOCX, DOCM, ODT, ODS, ODP документ или DOT, DOTX и OTT шаблони.
Функции в Documents
Проследяване на промени и коментари
Правопис и Автокоригиране
Защита на достъпа към документа с парола
Вмъкване на онлайн снимки

В движение ли сте?

Вземете OfficeSuite със себе си.